چرا به آموزش قبل از ازدواج نیاز داریم ؟

روانشناسی ازدواج

1395/06/20
3146
0
ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات زندگی است. اما این تصمیم زمانی باید گرفته شود، که اطلاعات و تجربه و پختگی ما در برابر بزرگی این تصمیم اندک نباشد.

قبل از ازدواج قدرت و اختیار در تصمیم گیری بسیار است و می توان از تشکیل ساختارهای مشکل زا دوری کرد. اما پس از ازدواج، هنگامی که ساختارها شکل گرفت تنها می توان کارکردهای مشکل را کاهش داد و به ندرت می توان در ساختارها تغییر ایجاد کرد.

نهاد خانواده، یکی از نهاد های مهم اجتماعی که با ازدواج آغاز می شود. سنگ بنایش در ازدواج گذاشته میشود و ما از دیرباز معتقد بوده ایم که: خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج . ما در انتخابخانواده ای که در آن به دنیا آمده ایم هیچ گونه اختیاری نداشته ایم ،اما معمار خانواده آتی خود خواهیم بود .ازدواج یک نقطه عطف در زندگی انسان است و یکی ازمهمترین تصمیمات در طول زندگی فرد است . ازدواجموفق، پایه و بنیانی عالی برای ایجاد خانواده ای شاد و مستحکم است و«هیچ چیزی در جهان نمی تواند زندگیانسانها را شاداب تر و بهتر کند مگر افزایش ازدواجهای موفق » ( دیوید میس، 2000 ) حتی استحکام یک کشور بااستحکام خانواده ها همبستگی دارد.( زابو، 1997)

در دنیای جدیدو دایم در حال تغییر و تحول ، با رسوم بسیار منعطف وبرخی اوقات حتی اضمحلال رسوم سنتی،با وجود زمان اندکی که اعضای خانواده با هم هستند و تعداد نفرات کمتری که با هم زندگی می کنند ، ما نیازداریم که برای ازدواج آموزش ببینیم و دربار ه ی آن یاد بگیریم.

مقایسه ای که می تواند به روشن شدن موضوع کمک کند ، وقت وپولی است که افراد برای برگزاری و انجاممراسم عروسی که تنها یک یا دو روز به طول می کشد صرف می کنند، در حالی که برای خود ازدواج که یک عمربه طول می انجامد نه تنها چنان پولی صرف نمی کنند، حتی حاضر به صرف وقت هم برای آن در بسیاری ازمواردنیستند. ”دیوید اولسون“ می گوید:آنها انرژی زیادی را برای انتخاب کیک عروسی صرف می کنند ، کیکی کهتوسط میهمانان گرسنه طی چند دقیقه مصرف می شود حال آنکه بایدانرژی خود را برای آموختن اصول پویایازدواج و بالا بردن مهارتهای لازم برای همسرشدن و پدر یا مادر شدن به کار ببندند و متأسفانه این اشتباه بزرگجوانان ماست.

عقد ازدواج در دنیای جدید نیاز به پیش زمینه هایی دارد ، که لازم است به آنها بپردازیم ، این پیش زمینه ها عبارتند از:

1- بالا بردن کفایت و رشد متناسب بینش فرد در مورد ایجاد یک خانواده.

2- آشنایی با مشکلات و انتظارات ازدواج و قوانین حاکم برزندگی مشترک.

3- افزایش دانش در جهت مهارتهای ارتباط مثبت و مهارتهای حل تعارض.

ازدواج بد و نهایتاً طلاق ، خسارتهای عاطفی، ارتباطی، مالی، افزایش تعداد کودکان تک سرپرست یا بی سرپرست و غیره را در پی دارد.لازم است به ازدواج حداقل در حد هر برنامه ی مهم دیگری نگاه کرد چه رسد بهاین که ما معتقدیم یکی از مهمترین برنامه های زندگی هر فرد ازدواج اوست.

دکتر رویا فصیحی

منابع

رهنمود بزرگان در انتخاب همسر، سید مهدی شمس الدین، 1378 ، انتشارات شفق.

آیا تو آن گمشد هام هستی، باربارا دی آنجلیس، ترجمه ی هادی ابراهیمی.

Cunningham, M. R., Druen, P. B., & Barbee, A. P. (1997). Angels, mentors, and friends: Trade-offs among evolutionary, social, and individual variables in physical appearance. In J. A. Simpson & D. T. Kenrick (Eds.), Evolutionary social psychology, (pp. 109-140). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

David H. Olson, Johm Defrain, Amy K. Olson (1999) Building Relationships.

De Angelis, Barbara (1996). Are you the one for me?

Desrochers, S. (1995). What types of men are most attractive and most repulsive to woman? Sex-Roles, 32(5-6), 375-391.

برچسب ها:

اشتراک گذاری

نظرات