9 ویژگی شخصیتی افراد برون گرا

روانشناسی خانواده

1395/06/24
10151
0
شخصیت انسان دارای خصوصیات متغیر و پایدار است که صفات پایدار و ذاتی او در طول زمان دستخوش تغییر و دگرگونی نمی شود.

درون گرایی و برون گرایی خصلت مشترک میان بسیاری از انسان هاست و سال هاست، ویژگی های افراد درون گرا و برون گرا شناسایی شده است .در ادامه به تشریح این موضوع می پردازیم

برون گرایی: (Extraversion)
رفتاری است که با دیدگاه عینی و خارجی مشخص شده و با فعالیت عملی بالاتری همراه است، افراد «برون گرا» از آمادگی کمتری برای تسلط بر نفس خویش برخوردارند. معمولا نسبت به افراد درونگرا اعتماد به نفس بالاتری دارند بودن در جمع و فعالیت های گروهی را بر فعالیت های انفرادی ترجیح می دهند.

1- علاقه مند به وقایع پیرامون خود_روراست و معمولا پرحرف_ اهل پیشقدم شدن در کارها.
2- عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می کنند_افکار خود را راحت بیان می کنند.
3- به سهولت دوستان جدیدی یافته و با یک گروه خود را وفق می دهند_علاقه مند به افراد جدید.
4- بزرگ ترین وحشت آنها آن است که نکند پس از یک فاجعه هولناک آخرین بازمانده بشر روی زمین باشند! (ترس از قطع ارتباط با دنیای خارج و مردم)؛ یعنی تنهایی برای آنها بسیار آزار دهنده است.
5- از تعامل و ارتباط برقرار کردن با دیگران انرژی می گیرند_خوش مشرب بوده اما زیاد احساساتی نیستند.

6- ریسک پذیرند، سریع تصمیم می گیرند، اجتماعی هستند، درک آنها آسان است، شخصیت آنها در خلوت و حضور دیگران معمولا یکسان است و معاشرتی هستند.

7- پس از آنکه حرف خود را زدند به گفته خود می اندیشند. علاقه مند به کار گروهی هستند. نقل هر مجلس هستند. موسیقی با صدای بلند و فعالیت های هیجان انگیز را بیشتر دوست دارند.
8- رنگ های روشن را بیشتر دوست دارند. بیشتر از اعمال دیگران خشمگین می شوند تا اعمال خودشان. اطلاعات شخصی خود را به سادگی با دیگران قسمت می کنند. رویکرد سریع الوصول را بیشتر ترجیح می دهند. تنها از روی تجارب زندگی خود درس می گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران.
9- 57 تا 60 درصد از جمعیت زمین را تشکیل می دهند.

سخن آخر:خصوصیات فوق هیچ ارتباطی با اعتماد به نفس داشتن فرد برونگرا ندارد، یک برون گرا ممکن است اعتمادبه نفس پایینی داشته باشد.

دکتر رویا فصیحی

منبع

akairan

علی بیگدلی روانشناس عضو تحریریه علمی ایران سلامت

برچسب ها:

اشتراک گذاری

نظرات