7 ویژگی شخصیتی افراد درون گرا

روانشناسی خانواده

1395/06/24
1945
0
روان شناسان همواره تلاش می کنند که خصوصیات مشترک بین افراد را پیدا کنند تا با طبقه بندی آن ها تحقیقات جامع تری درباره شخصیت افراد انجام دهند.

شخصیت انسان نیز دارای خصوصیات متغیر و پایدار است که صفات پایدار و ذاتی او در طول زمان دستخوش تغییر و دگرگونی نمی شود. درون گرایی و برون گرایی خصلت مشترک میان بسیاری از انسان هاست و سال هاست، ویژگی های افراد درون گرا و برون گرا شناسایی شده است .در ادامه به تشریح این موضوع می پردازیم

درون گرایی : (Introversion)
رفتاری است که با دیدگاه درونی، ذهنی همراه است. فرد «درون گرا» آمادگی بیشتری برای خودداری و تسلط بر نفس از خود نشان می دهد. این افراد کمتر تمایل به حضور درجمع دارند و بیشتر دقت خود را به مطالعه و فعالیت های ذهنی انفرادی می گذرانند.

1- علاقه مند به احساسات و افکار خودشان، نیازمند به داشتن قلمرو شخصی، کم حرف، ساکت و متفکر.
2- دوستان زیادی ندارند. در ارتباط برقرار کردن با افراد جدید مشکل دارند. علاقه مند به سکوت و تمرکز. از دید و بازدید های غیرمنتظره و ناگهانی بیزارند.
3- کارایی آنها در تنهایی بیشتر است و ترس آنها این است که فردیت خود را از دست بدهند. از فعالیت های انفرادی انرژی می گیرند.
4- در بین انبوه مردم بودن آنها را خسته می کند. معمولاً کم رو هستند. درک شان مشکل است. اهل ایده و عقاید نو هستند.
5- شخصیتی متمایز در خلوت خود و در حضور دیگران دارند. مشتاق و احساساتی هستند. معمولاً احساسات شان را بیان نمی کنند. در جمع ناآشنا ساکت اما در جمع دوستان خود راحت هستند. تمرکزشان زیاد است. برای تصمیم گیری به زمان نیاز دارند. پیش از حرف زدن می اندیشند.
6- از در میان گذاشتن اطلاعات شخصی خود با دیگران خودداری می کنند. از قوانین خشک بیزارند و خواهان آزادی هستند. مایل به رویکردی آهسته اما دقیق اند. اهل عبرت گرفتن از دیگرانند و پس از آموختن روش زندگی، دیگر گونه زندگی می کنند.
7- حدود 65 درصد نوابغ را درون گرایان تشکیل می دهند. و 25 تا 40 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند.

سخن آخر: این خصوصیات هیچ ارتباطی با کمرویی و عدم اعتماد به نفس درون گرایان ندارد. ممکن است آنها خیلی هم با اعتمادبه نفس باشند.

دکتر رویا فصیحی

منبع

akairan

علی بیگدلی روانشناس عضو تحریریه علمی ایران سلامت

برچسب ها:

اشتراک گذاری

نظرات