20 باور منفی و پاد زهر آن

روانشناسی خانواده

1395/06/21
1783
0
دو روان شناس و یک روانپزشک، 20 باور منفی ، که در شما افسردگی، اضطراب و احساس گناه ایجاد می کنند، شرح می دهند و پادزهرها را در اختیارتان می گذارند.

همین باورهای غلط هستند که منشا خطاهای فکری می شوند.ناشادی و احساس عدم خوشبختی، فشارهای روانی ، ترس ها و مشکلات ارتباطی و…برخی از پیامد های این خطاهای فکری اند.پس بیایید از این افکار سمی دور باشیم

فکر سمی 1: تفریح اتلاف وقت است.

باور مثبت: استراحت،سرگرمی و آرامش هم لازم است.

فکر سمی 2: به نفع توست که دیگران را کنترل کنی.

باور مثبت: اگر میخواهی دیگران با تو کنار بیایند، آنها را کنترل نکن.

فکر سمی3: بهتر است عقده دلت را خالی کنی.

باور مثبت: به جای آنکه عقده دلت را خالی کنی، ابراز وجود کن.

فکرسمی 4: هرطور رفتار کنی،خانواده و دوستانت باید عاشقت باشند.

باور مثبت: عملکرد تو از اینکه تو کی هستی مهم تر است.

فکرسمی5: مهربانی بر نامهربانی پیروز خواهد شد.

باور مثبت: با نامهربانی محکم برخورد کن به هیچکس اجازه نده باتو بدرفتاری کند.

فکر سمی 6: چیزی نگو که دیگران را برنجانی.

باور مثبت: حرف های مهم را مدبرانه بزن.

فکر سمی 7: هدفت باید کمال باشد.

باور مثبت: دنبال مزیت باش نه کمال.

فکر سمی 8: نه بگو چون اگه رو بدی آسترم می خواهند.

باور مثبت: اگر برای رابطه ارزش قائل هستی تا حد امکان در آن بله بگو.

فکر سمی 9: اتمام حجت، بگو مگو ها را می خواباند.

باور مثبت: مذاکره و مصالحه، بگو مگو ها را می خواباند.

فکر سمی 10: صداقت محض،بهترین سیاست است.

باور مثبت: عشق بهترین سیاست است نه صداقت.

فکر سمّی 11: احساساتت را بروز نده.

باور مثبت: احساساتت را بروز بده تا اعتماد بسازی و صمیمیت ایجاد کنی.

فکر سمّی 12: با همان اولین برداشت می توانی آدم ها را بشناسی.

باور مثبت : هر آدمی بی همتاست،تا او رادر شرایط مختلف ندیده باشی واقعا نمی توانی اورابشناسی.

فکر سمّی 13: قربانی، همیشه قربانی است.

باور مثبت : تو می توانی خودت را از دام ناراحتی های گذشته برهانی.

فکر سمّی 14: فروتن باش و به خودت نبال.

باور مثبت: نقاط قوت و توانایی هایت را راحت و صادقانه بیان کن.

فکر سمّی15: خودخواه نباش اول دیگران بعد خودت.

باور مثبت : خودت را به اندازه دیگران دوست داشته باش.

فکر سمّی 16: همه باید تورا دوست داشته باشند.

باور مثبت : آن که هستی و آن چه هستی را دوست داشته باش.

فکر سمّی 17:برای خودت و دیگران ، قوانین روشنی وضع کن.

باور مثبت:از باید ها بپرهیز چون خوشحالی تو در گرو انعطاف است .

فکر سمّی 18:بی احترامی ، عذاب آور است.

باور مثبت:بی احترامی عذاب آورنیست ،مگر این که خودت بخواهی عذاب آور باشد.

فکر سمّی 19:به صلاح توست که به خودت سخت بگیری.

باور مثبت:با خودت و دیگران منصفانه رفتار کن.

فکر سمّی 20:زندگی باید عادل باشد.

باور مثبت:اگر چه زندگی عادل نیست ، اما می توانی آنرا بهتر کنی.

دکتر رویا فصیحی

منبع:

از مجموعه کتاب های خودیاری

دکتر آرنولد لازاروس_دکتر کلیفورد لازاروس_دکتر آن فی ؛ مترجم: مهرداد فیروزبخت

اشتراک گذاری

نظرات