4 هشدار طلایی برای دوره ی نامزدی

روانشناسی ازدواج

1395/08/28
1294
0
دوران آشنایی یكی از ضروریات برای شروع زندگی مشترك است ....
1- عدم كنترل خشم: هیجانات بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی بشر است، هدایت و بروز هیجانات به روشی مناسب منجر به سازگاری فرد با دنیای اطراف و داشتن زندگی آرام می گردد. شخصی كه نتواند هیجانات خود را كنترل و به صورت صحیح بروز دهد به راحتی كنترل خود را از دست داده و رفتارهای تكانشی منفی از خود بروز می دهد مسلماً هیچ كس نمی خواهد در كنار یك فرد مضطرب، نگران و تكانشی روزگار را سپری نماید این اشخاص انرژی های منفی خود را به اطرافیان شان منتقل می کنند، یكی از اهداف ازدواج رسیدن به آرامش است فردی كه هنوز به بلوغ عاطفی، هیجانی نرسیده است و نمی تواند هیجانات خود را شناسایی كند به سختی قادر خواهد بود با زندگی روزمره خود سازگاری ایجاد كند و مدام در جنگ و جدال با محیط بیرون از خود خواهد بود.
2- پیشینه خانوادگی منفی: اغلب این جمله شنیده می شود «می خواهی با خودش زندگی كنی نه خانواده اش» در واقعیت این گونه نیست پیوند دو جوان به واقع پیوند خانواده های شان است نمی توان شخصی را برگزید بدون در نظر گرفتن خانواده، بدیهی ست وی نیز در همان شرایط و محیط خانواده رشد یافته و بسیاری از خلق وخو، عادات، باورها، اعتقادات اش همانند اعضای خانواده می باشد. بررسی پیشینه خانوادگی طرف مقابل در تمامی حیطه ها، شناخت دقیق تری از خانواده و خود فرد ارائه می دهد. در انتخاب همسر پیشینه خانوادگی منفی باید مد نظر قرار گیرد گاهی نمی توان با برخی از امور منفی سازگاری ایجاد کرد برخی مسائل و پیشینه های خانوادگی منفی فرد تا پایان عمر همراهش بوده و بر زندگی آینده وی تاثیرگذار خواهد بود .
3- اختلالات رفتاری و جنسی: شاید همه انسان ها به نوعی دچار رفتارهای نابهنجار و عادات های ناخوشایند باشند اما زمانی این مسئله شدت می یابد كه مداوم فرد رفتارهای ناسازگارانه از خود بروز دهد و در هماهنگ شدن با محیط اطراف دچار مشكل گردد. در كنار اختلالات رفتاری و ناسازگاری ها، اختلالات جنسی نیز تاثیرات مخربی بر روابط می گذارد بهتر است از سلامت جنسی فرد كسب اطلاع نمود و زندگی جنسی اش را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بررسی روابط عاطفی و جنسی گذشته فرد اطلاعات بسیار مفیدی در اختیارتان می گذارد و می توان تصمیم گیری دقیق تری داشت.
4- نابالغ بودن از نظر احساسی، سرد و غیر قابل دسترس بودن: هر دختر و پسری هدف اش از ازدواج بدست آوردن منبع عاطفی قوی می باشد اگر بنا بر هر دلیلی یكی از طرفین نتواند از نظر روحی، روانی و جسمی شریك زندگی را پشتیبانی نماید آن رابطه به مرور زمان از بین خواهد رفت. در ابتدا باید مطمئن شد وی قابلیت پشتیبانی و حمایت همه جانبه را دارا هست یا خیر؟ رفتارهای حمایتی دوران نامزدی به دو طرف نشان خواهد داد آیا این همان رابطه ای که می خواستند هست یا خیر؟ در صورتی که افراد خود واقعی شان را به یکدیگر نشان دهند.

برچسب ها:

اشتراک گذاری

نظرات