5 راه برای جداکردن تبلت و موبایل از کودکان

این روزها به جای سرگرم بودن کودکان با خمیرهای بازی که خلاقیت شان را بالا می برد و مهارت دست هایشان را بیشتر می کرد، تبلت هایی در دست بچه ها جا دارد..

10 ضرر استفاده از تبلت و موبایل در کودکان

امروزه کودکان به جای بازی کردن با هم سن و سالانشان، سرگرم بازی با تبلت و موبایل هستند